Impresum

Obsah zabezpečil:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. 

Sídlo: 
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:
820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66

Telefón:
00421 2 33319 111

Fax:
00421 2 33319 301

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:
17324246

IČ-DPH.:
SK2020325384

E-mail kontakt:
zuzana.kanuchova@henkel.com

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. sprostredkováva iba kontakt medzi kaderníkmi a zákazníkmi pomocou tejto platformy. Zdôrazňujeme, že nenesie žiadnu zodpovednosť a ani neručí za akékoľvek záväzky a plnenie za uzavreté obchody medzi kaderníkov a zákazníkmi. K platbe bude dochádzať priamo medzi kaderníkom (napr. Majiteľom salónu) a zákazníkom (napr. Klientom) prostredníctvom riešenia Pay Pal. My (helpyoursalon) ponúkame iba službu na vygenerovanie odkazu. Kaderník preberá riziko a zodpovednosť za uplatnenie.